primium vivere ośrodek logo

 

 

PIERWSZY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
KTÓRY POWSTAŁ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI!

DZWOŃ! 24 h

    667 950 835 

    607 778 701 

  33 817 51 29 

Porzuć nałóg

Na czym polega zjawisko lekomanii?

2023-05-02

Leki przyjmowane zgodnie ze wskazaniami lekarza chronić mogą zdrowie i życie. Ale już przyjmowanie ich przez długi czas i w nadmiernej ilości zmienić się może w lekomanię, czyli nałóg równie niebezpieczny co uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

 

Lekomania dotyczy wielu leków – zarówno tych powszechnie dostępnych, jak i tych otrzymywanych na receptę. Najczęściej mamy tu do czynienia z substancjami przeciwbólowymi, ale uzależnić się można również od leków nasennych, uspokajających i wielu innych. Skłonność do nałogu pojawia się często u samotnych osób cierpiących na hipochondrię oraz u młodych ludzi z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi i psychotycznymi.

 

Lekomania może być bardzo trudna do zdiagnozowania. Nie chodzi przecież o ciągłe upijanie się lub odurzanie, ale o sięganie po leki, które wydają się potrzebne. Dlatego nawet najbliżsi osoby uzależnionej mogą stwierdzić, że dzieje się z nią coś złego, dopiero wówczas, gdy pojawią się naprawdę poważne objawy: podupadanie na zdrowiu, zaniedbywanie codziennych obowiązków, daleko idące zmiany zachowania.

 

Jak leczyć lekomanię?

 

Terapia leczenia lekomanii rozpocząć się musi od detoksykacji, która jest niestety dłuższa niż w przypadku alkoholizmu i narkomanii. Całkowite oczyszczenie organizmu potrwać może nawet kilka miesięcy, a przeprowadza się je poprzez stopniowe ograniczanie dawki leku, nie zaś jego natychmiastowe odstawienie. Konieczny jest nadzór specjalisty.

 

Po odtruciu organizmu przychodzi czas na zasadniczą część terapii, która może odbywać się zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i stacjonarnym – w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. W ramach leczenia lekomanii prowadzi się psychoterapię indywidualną oraz zajęcia grupowe, w które w połączeniu dają najlepszy efekt.