LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Odwyk alkoholowy

lkoholizm to postępująca choroba, która może zakończyć się śmiercią osoby uzależnionej, jeśli nie będzie leczona. W naszym prywatnym ośrodku odwykowym prowadzimy odwyk alkoholowy, który pozwala zatrzymać chorobę w każdym momencie. Im wcześniej zaczniesz terapię odwykową, tym większa szansa na powrót do zdrowia. Jednym z głównych objawów uzależnienia jest całkowita utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, dlatego alkoholizm nazywany jest chorobą nieuleczalną, ale nie beznadziejną. Nie można kontrolować picia, ale można kontrolować niepicie. Alkoholik jest w stanie zachować trzeźwość, dopóki nie wypije pierwszego kieliszka. Popularnym powiedzeniem wśród osób borykających się z uzależnieniem od alkoholu jest: „Jeden kieliszek za dużo, a tysiąc za mało”.

Terapia odwykowa jest jedyną właściwą metodą na uwolnienie się ze szponów nałogu. Prawidłowo przeprowadzony odwyk nie tylko skutecznie przerywa ciąg nadużywania alkoholu, ale także poprawia kondycję psychiczną i fizyczną Pacjenta. Pamiętajmy, że odwyk alkoholowy powinien wykazywać działanie długofalowe. Dzięki leczeniu osoba uzależniona umacnia poczucie własnej wartości, uczy się radzić sobie z trudnymi emocjami, staje się silniejsza.

Zgłaszając się do naszego ośrodka leczenia uzależnień, spotkasz się z życzliwością i zrozumieniem całego personelu. Otrzymasz jasną informację o zasadach i formach leczenia. Gwarantujemy szybkie przyjęcie do programu terapeutycznego. Po zgłoszeniu zostanie Ci przydzielony terapeuta prowadzący, który zaplanuje dla Ciebie indywidualny plan leczenia, czyli tzw. Osobisty Program Terapii.

Odwyk alkoholowy obejmuje terapię indywidualną i grupową. Zapewniamy kompleksową opiekę medyczną i psychologiczną, gwarantując dyskrecję. Kilkutygodniowy, intensywny program terapeutyczny pozwala osiągnąć dobre efekty w krótkim czasie. Indywidualne sesje terapeutyczne idą w parze z zajęciami grupowymi, podczas których Pacjent poznaje inne osoby dotknięte tym samym problemem. Poczucie wspólnoty i wzajemnego zrozumienia ułatwia pokonywanie trudności w dążeniu do osiągnięcia abstynencji. Oprócz terapii pobytowej oferujemy również leczenie na oddziale dziennym. Warsztaty weekendowe są sprawdzoną formą podtrzymującą efekty osiągnięte podczas terapii. Sprzyjają też rozwojowi osobistemu i pogłębieniu wiedzy na temat uzależnień.

W naszym prywatnym ośrodku leczenia uzależnień w ramach pobytu na terapii zapewniamy:

 • opiekę medyczną lekarza ogólnego, psychiatry i neurologa,
 • badania laboratoryjne (morfologia, próby wątrobowe), a w razie potrzeby USG jamy brzusznej,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień, psychologiem,
 • diagnozę psychologiczną, w tym test MMPI,
 • konsultacje terapeuty z rodziną osoby uzależnionej,
 • całodniowe domowe posiłki,
 • możliwość korzystania w czasie wolnym z siłowni, basenu i sauny.

Grupowa terapia uzależnienia od alkoholu

Spotkania grupowe prowadzone są przez instruktorów terapii oraz psychologa z wykorzystaniem metod psychoedukacyjnych, takich jak: mikroedukacja, ankiety diagnostyczne, lektury, filmy, psychodrama, psychorysunek oraz Osobisty Program Terapii. Stosujemy najnowsze metody terapii z wykorzystaniem zasobów klienta. W naszej pracy z Pacjentem wykorzystujemy metafory, symbole, sny oraz bajki. Prezentujemy podejście systemowe, bardzo cenne w silnym uwikłaniu.


Tematy poruszane podczas terapii grupowej osób uzależnionych od alkoholu:

 • definicja, objawy, rozwój uzależnienia,
 • uzależnienia zastępcze,
 • praca nad motywacją do leczenia,
 • poznawanie siebie,
 • system nałogowego regulowania uczuć,
 • system iluzji i zaprzeczeń,
 • system rozproszonego „Ja”,
 • wpływ picia/zażywania na duchowość,
 • uczucia, poczucia, emocje,
 • złość, agresja, przemoc,
 • współuzależnienie.

Programy terapeutyczne dla uzależnionych spotykających się w grupach

Pacjenci, którzy uczestniczą w terapii grupowej, mogą skorzystać z następujących programów terapeutycznych:
  1. Grupa pracująca nad uznaniem bezsilności wobec środka uzależniającego i radzenia sobie z „głodem”:

 • wstyd i poczucie winy,
 • osamotnienie,
 • kłamstwo i zaprzeczanie,
 • utrata zdolności do kierowania własnym życiem,
 • psychorysunek „Moja bezsilność”,
 • żal po stracie,
 • definicja i objawy głodu,
 • sposoby radzenia sobie z głodem,
 • asertywne sposoby odmawiania ­­­– wstęp do TAZA,
 • ograniczenia i możliwości wypływające z uzależnienia.

 2. Grupa pracująca nad nawrotami choroby ­– trzeźwienie jako proces:

 • nawrót jako proces,
 • sygnały ostrzegawcze – działania zaradcze,
 • wyzwolenie – działania zaradcze,
 • mapa świata osoby uzależnionej,
 • TEZA – Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich,
 • TUSZ – Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu.

Po odbyciu podstawowego programu proponujemy program terapii pogłębionej.

Psychoterapia a leczenie uzależnienia od alkoholu

Cele psychoterapii w leczeniu alkoholizmu:

 • zwiększenie zdolności do utrzymania abstynencji,
 • zdobycie umiejętności intra- i interpersonalnych potrzebnych do zachowania trzeźwości,
 • nauczenie się zapobiegania nawrotom ­– rozwiązywanie problemów osobistych.

Cele te realizowane są w sześciu blokach pracy terapeutycznej:

 1. rozpoczynanie procesu zmiany,
 2. uznanie własnego uzależnienia i powstrzymanie się od picia/zażywania,
 3. rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 4. radzenie sobie z nawrotami,
 5. rozwijanie umiejętności życiowych,
 6. rozwiązywanie problemów osobistych.

Leczenie ambulatoryjne alkoholika

Leczenie ambulatoryjne alkoholika polega na regularnych sesjach terapeutycznych, na które Pacjent dojeżdża z domu. Terapia tego typu przeznaczona jest dla osób, które są w stanie powstrzymać się od spożywania alkoholu oraz mogą liczyć na wsparcie rodziny i przyjaciół w dążeniu do postawionych sobie celów. Równie ważne są aspekty praktyczne, takie jak możliwość dojazdu na zaplanowane sesje. Leczenie ambulatoryjne pozwala Pacjentowi połączyć uczestnictwo w terapii z codziennymi obowiązkami.

Terapia ambulatoryjna może odbywać się zarówno w formie spotkań grupowych, jak i terapii indywidualnej. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą Pacjent ma (często po raz pierwszy w życiu) możliwość szczerego porozmawiania z życzliwą osobą na temat swojej sytuacji życiowej i różnego rodzaju problemów, które skłaniają go do pozostawania w nałogu. Sesje grupowe są natomiast okazją do poznania osób, które również zmagają się z uzależnieniem od alkoholu. Wymiana doświadczeń z innymi uzależnionymi ma ogromne znaczenie dla zrozumienia mechanizmów nałogu. Częstotliwość spotkań oraz ich długość dobiera się do potrzeb Pacjenta.