LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Terapia lekomanii

Lekozależność, czyli uzależnienie od leków nazywamy inaczej toksykomanią. Nałóg ten wiąże się z odczuwaniem przymusu zażywania leku, w celu doznania określonego efektu fizycznego, psychicznego lub dla uniknięcia nieprzyjemnych dolegliwości związanych z brakiem substancji w organizmie. Uzależnienie od leków jest chorobą, która wymaga terapii w ośrodku odwykowym. Podobnie jak w przypadku alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, leki powodują zmiany w czynnościach psychicznych i fizycznych. Samodzielne zerwanie z nałogiem jest bardzo trudne, ponieważ nagłe zaprzestanie zażywania leku ujawnia zależność psychiczną, a następnie fizyczną. Samo zmniejszenie dawki również wywołuje objawy abstynencyjne

Jak rozwija się uzależnienie od leków?

Farmaceutyki, które wykazują działanie uzależniające, powinny być stosowane pod ścisłą kontrolą lekarską i jedynie przez określony czas, uzasadniony pożądanym efektem. Lekomania rozwija się, gdy Pacjent zbyt długo przyjmuje określoną substancję lub sięga po coraz większe dawki, bo dotychczasowa nie daje już oczekiwanych rezultatów. Niestety toksykomania jest bardzo groźną chorobą – przedawkowanie leków może doprowadzić do wystąpienia poważnych następstw zdrowotnych, a nawet śmierci. Do leków uzależniających zalicza się preparaty o działaniu przeciwbólowym, nasennym, dopingującym i euforyzującym. Wiele osób uzależnia się od leków nieświadomie, myląc objawy powodowane przez zespół abstynencyjny z objawami choroby. Każda próba odstawienia nadużywanych substancji kończy się nawrotem nieprzyjemnych dolegliwości, w związku z czym Pacjent sięga po kolejną dawkę. Z czasem musi zwiększać przyjmowane dawki, ponieważ zmienia się tolerancja organizmu na zażywaną substancję.

Jak przebiega terapia odwykowa osób uzależnionych od leków?

Próby leczenia lekomanii należy podejmować jedynie w ośrodkach leczenia uzależnień. Terapia lekomanii różni się od terapii alkoholizmu i narkomanii dłuższym okresem detoksykacji. Pełne oczyszczenie organizmu z toksyn pochodzących z metabolizmu farmaceutyków może zająć nawet kilka miesięcy. Detoks przynosi znaczną poprawę zdrowia i samopoczucia Pacjenta, przygotowując go do podjęcia terapii. Długotrwałe uzależnienie od leków może doprowadzić do uszkodzenia organów, takich jak wątroba i żołądek. Z tego powodu, nasi Pacjenci korzystają z opieki lekarza ogólnego oraz przechodzą badania medyczne.