Indywidualna terapia leczenia uzależnień to skuteczny sposób na walkę z nałogiem, polegający na regularnych spotkaniach terapeuty i pacjenta. Podczas tych spotkań terapeuta …

Lekarze i psychologowie coraz częściej diagnozują uzależnienia od gier, internetu i mediów społecznościowych. Problem dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, w tym dzieci, …

Alkoholizm niszczy nie tylko codzienne życie osoby uzależnionej, ale także jej zdrowie. Zarówno psychiczne, jak i fizyczne. W pierwszej kolejności najbardziej cierpią …

Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą nie tylko osób uzależnionych, ale także ich bliskich. Szczególnie poważne i długotrwałe konsekwencje występują u dzieci. …