Dzieci alkoholików. Czym jest syndrom DDA?

Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu dotyczą nie tylko osób uzależnionych, ale także ich bliskich. Szczególnie poważne i długotrwałe konsekwencje występują u dzieci. Pojawiający się u nich syndrom DDA może destrukcyjnie wpłynąć na całe ich życie.

Czym jest DDA?

Skrót ten oznacza dorosłe dzieci alkoholików. Osobom dorastającym w tak dysfunkcyjnych rodzinach, niezaspokajających ich podstawowych potrzeb,  do końca życia towarzyszyć mogą różne lęki: przed konfrontacjami, odrzuceniem, zaangażowaniem i inne. Mają niskie poczucie wartości i patrzą w przyszłość z głębokim pesymizmem. Żyją w ciągłym napięciu, nie potrafią nikomu zaufać i obwiniają się za rzeczy, na które nie mają wpływu. Często też łatwo wpadają w gniew.

U osób z syndromem DDA pojawiać się mogą nawet objawy fizyczne, szczególnie w sytuacjach stresowych – drżenie ciała, kołatanie serca, uderzenia gorąca. W skrajnych przypadkach dochodzić może do utraty przytomności albo do pojawienia się intensywnych objawów bólowych o nieokreślonym źródle.

Terapia dorosłych dzieci alkoholików

Nie wszystkie dzieci alkoholików zmagają się w dorosłym życiu z nasilonymi objawami, o których napisaliśmy powyżej. Niektórzy potrafią sami ułożyć sobie wszystko w głowie i w życiu. Są jednak i tacy, którzy nie poradzą sobie bez profesjonalnej pomocy, powinni więc skorzystać z terapii dla dorosłych dzieci alkoholików.

Podczas takiej terapii osoby z syndromem DDA dostaną szansę na przepracowanie doświadczeń i lęków z dzieciństwa, na pozbycie się wstydu i złości. Zaczną budować poczucie własnej wartości i nabywać umiejętności budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Dzięki temu łatwiej im będzie odnaleźć poczucie sensu życia i czerpania z niego radości. Choć zaznaczyć trzeba, że droga do osiągnięcia tego celu nie będzie krótka ani łatwa.