LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Gry Komputerowe / Social Media

 Media w tym internet są potrzebnymi i pożytecznymi we współczesnych czasach środkami komunikacji i zdobywania informacji. Niestety coraz częściej można się spotkać z nadużywaniem internetu, który może świadczyć o problemie. Ma to związek z predyspozycjami psychicznymi ludzi do maksymalizacji przyjemności i minimalizacji odczuwania przykrości. Od ,,bycia w sieci” można się uzależnić tak jak od gier komputerowych, hazardu, zakupów czy seksu. W wirtualym świecie można się poczuć bezpiecznie (bezkarnie), łatwo zaspokajać potrzebę bycia ważnym i poczucia wpływu, łatwiej nawiązywać kontakty bez większej emocjonalnej interakcji. To może powodować wytworzenie się w psychice użytkownika przekonania o pozytywnym wpływie internetu na swoje życie. Czasami to przekonanie nie jest do końca krytyczne, racjonalne i dalekie od odpowiedzialności. U osób które widzą u siebie niepokojące zmiany psychologiczne lub związane ze swoim zachowaniem, a także dla członków rodzin tych osób, warto zapoznać się z poniższymi twierdzeniami dotyczącymi używania internetu.

 1. Spędzanie przy komputerze coraz większej ilości czasu kosztem innych dotychczasowych zajęć i zainteresowań
 2. Obsesyjne myślenie o Internecie i o tym, co może zdarzyć się w sieci
 3. Ożywienie i pobudzenie na myśl o ostatniej albo następnej sesi z Internetem
 4. Zaniedbywanie obowiązków domowych, rodzinnych, zawodowych czy też szkolnych na rzecz komputera
 5. Pojawianie się konfliktów w rodzinie lub gronie przyjaciół w związku z komputerem
 6.  Angażowanie się przy użyciu Internetu w aktywności, których nie pochwala rodzina
 7. Stopniowe wydłużanie czasu spędzonego przed komputerem lub w sieci, by osiągnąć pożądany poziom satysfakcji,
  nieudolne podejmowanie prób kontrolowania czasu spędzanego przy komputerze
 8. Używanie Internetu, by uciec od jakichś emocji i uczuć
 9. Traktowanie komputera jako środka łagodzącego stres
 10. Doświadczanie stanów euforycznych i poczucia winy w wyniku długości czasu spędzonego w Internecie
 11. Kłamanie odnośnie długości czasu spędzonego przy komputerze
 12. Przeznaczanie coraz większych sum pieniędzy na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych itp.
 13. Odczuwanie irytacji w sytuacji, gdy sesja z komputerem z nieprzewidzianych przyczyn musi zostać przerwana.
 14. Doświadczanie niepokoju, bezsenności, frustracji, zmian nastroju, przygnębienia w sytuacji gdy nie jest możliwe użycie komputera zgodnie z wcześniejszymi założeniami.
 15. Szukanie kontaktu z osobami o podobnym stosunku do sieci.
 16. Nieświadome wykonywanie ruchów palcami imitujących naciskanie klawiszy bądź przycisków myszy w sytuacjach nie związanych z komputerem.
 
       Występowanie 3 z 6 w/w podkreślonych zdań w ciągu ostatnich 12 miesięcy może świadczyć o uzależnieniu od internetu. Warto spotkać się ze specjalistą i na konsultacji omówić w/w objawy. Daje to możliwość zrozumienia występującego problemu, zbudowania motywacji do zmiany i stworzenia wspólnie planu działania, aby zatrzymać pojawiające się negatywne konsekwencje.