Jak wygląda indywidualna terapia leczenia uzależnień?

Indywidualna terapia leczenia uzależnień to skuteczny sposób na walkę z nałogiem, polegający na regularnych spotkaniach terapeuty i pacjenta. Podczas tych spotkań terapeuta i pacjent wspólnie ustalają przyczyny uzależnienia i wypracowują zdrowe nawyki. W każdym przypadku proces ten dostosowywany jest do potrzeb osoby zmagającej się z nałogiem i do jej sytuacji życiowej.

Jakie są najważniejsze zalety indywidualnej terapii leczenia uzależnień?

Na indywidualnych spotkaniach ze specjalistą od uzależnień można poczuć się bezpiecznie i otwarcie rozmawiać o swoich problemach. Nie tylko o samym nałogu, ale także kłopotach związanych z życiem rodzinnym czy zawodowym. Dzięki temu pomiędzy terapeutą a pacjentem powstaje relacja oparta na zaufaniu, pozwalająca na uniknięcie poczucia wstydu. W toku indywidualnej terapii leczenia uzależnień terapeuta jest maksymalnie skoncentrowany na konkretnym pacjencie, co ułatwia mu pełne zrozumienie jego sytuacji i stosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Szczególny nacisk kładziony jest na sposoby radzenia sobie z tak zwanym głodem, pojawiającym się wówczas, gdy osoba uzależniona zaprzestaje sięgania po używki albo wykonywania określonych czynności, takich jak hazard.

Jakie zajęcia stanowić mogą dobre uzupełnienie terapii indywidualnej?

Indywidualna terapia leczenia uzależnień jest procesem długoterminowym, trwającym przynajmniej kilka miesięcy. W celu osiągnięcia lepszego i szybszego efektu, może być on uzupełniany o inne formy leczenia, takie jak zajęcia grupowe albo terapia rodzinna. Na koniec warto dodać, że współczesna technologia umożliwia prowadzenie terapii leczenia uzależnień online. W jej przypadku nawiązanie owocnej relacji z terapeutą może być jednak trudniejsze.