primium vivere ośrodek logo

 

 

PIERWSZY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
KTÓRY POWSTAŁ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI!

DZWOŃ! 24 h

    667 950 835 

    607 778 701 

  33 817 51 29 

Porzuć nałóg

Ośrodek Odwykowy Primum Vivere - Oddział dzienny terapii uzależnień

 

Pragnąc zaspokoić potrzeby naszych Pacjjentów i biorąc pod uwagę powagę oferowanych usług Ośrodek Primum Vivere od 2018 roku prowadzi dzienny oddział leczenia uzależnień.

Terapia w Dziennym Oddziale trwa 8 tygodni.

Na terapię przyjmowane są osoby po detoksykacji lub nie wymagające detoksykacji.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 9:00-14:00 z przerwą na obiad.

Terapia jest prowadzona przez terapeutów z długoletnim doświadczeniem.

 

Zakres postępowania terapeutycznego obejmuje: diagnozę uzależnienia, opracowanie i realizowanie programu psychoterapii, rozpoznawanie własnego uzależnienia oraz destrukcyjnych skutków choroby i tożsamości osoby uzależnionej, rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, naukę radzenia sobie z głodem alkoholowym/ narkotykowym i zapobieganie nawrotom choroby oraz przygotowanie planu pracy nad dalszym zdrowieniem.

 

Po zakończeniu terapii w Dziennym Oddziale pacjent otrzymuje zalecenie dalszego kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym.

 

Na czas leczenia w Dziennym Oddziale pacjenci mogą uzyskać zwolnienie lekarskie.

 

Poradnia leczenia uzależnień

 

Poradnia realizuje w warunkach ambulatoryjnych program psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. konsultacje osób zainteresowanych terapią prowadzi psychiatra i psycholog. Podczas kwalifikacji ustalane są warunki oraz termin rozpoczęcia terapii.

 

Podstawowa terapia uzależnienia trwa 12 miesięcy obejmuje:

 

- spotkania indywidualne z terapeutą,

- udział w terapii grupowej

-konsultacje lekarza psychiatry

 

Po podstawowym programie pacjenci mogą uczestniczyć w programie zapobiegania nawrotom.

 

Rejestracja może być dokonywana telefonicznie lub osobiście.

 

Jeśli pragniesz umówić się na wizytę - zadzwoń:

    667 950 835 

    607 778 701 

  33 817 51 29