LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Ośrodek Odwykowy Primum Vivere - Oddział dzienny terapii uzależnień

Pragnąc zaspokoić potrzeby naszych Pacjjentów i biorąc pod uwagę powagę oferowanych usług Ośrodek Primum Vivere od 2018 roku prowadzi dzienny oddział leczenia uzależnień.

Terapia w Dziennym Oddziale trwa 8 tygodni.

Na terapię przyjmowane są osoby po detoksykacji lub nie wymagające detoksykacji.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 9:00-14:00 z przerwą na obiad.

Terapia jest prowadzona przez terapeutów z długoletnim doświadczeniem.

Zakres postępowania terapeutycznego obejmuje: diagnozę uzależnienia, opracowanie i realizowanie programu psychoterapii, rozpoznawanie własnego uzależnienia oraz destrukcyjnych skutków choroby i tożsamości osoby uzależnionej, rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia, naukę radzenia sobie z głodem alkoholowym/ narkotykowym i zapobieganie nawrotom choroby oraz przygotowanie planu pracy nad dalszym zdrowieniem.

Po zakończeniu terapii w Dziennym Oddziale pacjent otrzymuje zalecenie dalszego kontynuowania leczenia w programie ambulatoryjnym. Na czas leczenia w Dziennym Oddziale pacjenci mogą uzyskać zwolnienie lekarskie.

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia realizuje w warunkach ambulatoryjnych program psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. konsultacje osób zainteresowanych terapią prowadzi psychiatra i psycholog. Podczas kwalifikacji ustalane są warunki oraz termin rozpoczęcia terapii.

Podstawowa terapia uzależnienia trwa 12 miesięcy obejmuje:

– spotkania indywidualne z terapeutą,

– udział w terapii grupowej

-konsultacje lekarza psychiatry

Po podstawowym programie pacjenci mogą uczestniczyć w programie zapobiegania nawrotom.

Rejestracja może być dokonywana telefonicznie lub osobiście.

Jeśli pragniesz umówić się na wizytę – zadzwoń: