PIERWSZY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
KTÓRY POWSTAŁ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI!

DZWOŃ! 24 h

    667 950 835 

    607 778 701 

  33 817 51 29 

Współuzależnienie

 

 

Następną planetę zajmował Pijak.

Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak Małego Księcia w głębokim smutku.

- Co Ty tu robisz? - spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych.

- Piję - odpowiedział ponuro Pijak.

- Dlaczego pijesz? - spytał Mały Książę.

- Aby zapomnieć? - zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć.

- Aby zapomnieć, że się wstydzę -stwierdził Pijak, schylając głowę.

- Czego się wstydzisz? - dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc.

- Wstydzę się, że piję - zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu.

Antoine de Saint-Exupery, "Mały Książę"


Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci.Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających na przetrwanie w sytuacji permamentnego stresu, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożność zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami rówież biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.

 

Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkohol lub narkotyki może być współuzależnienie.

 

Osoba współuzależniona:

 

 • przejawia silną koncentrację myśli, uczuć i zachowań na zachowania alkoholowych osoby pijącej lub biorącej
 • szuka usprawiedliwień sytuacji picia, zaprzecza problemowi
 • ukrywa problem picia przed innymi
 • przejmuje kontrolę nad piciem osoby bliskiej (ogranicza sytuacje alkoholowe, wylewa alkohol lub wyrzuca narkotyki, odmierza ilości, kupuje alkohol, aby pijący nie wychodził z domu itp.)
 • przejmuje odpowiedzialność za zachowania pijącego partnera, łagodzi konsekwencje picia, zażywania (kłamie, płaci długi, dba o higienę pijącego, o jego wizerunek)
 • przejmuje za osobę pijącą obowiązki domowe, które ona zaniedbuje.

 

Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne:

 

 • zaburzenia psychosomatyczne takie jak nerwice, zaburzenia życia emocjonalnego (chaos emocjonalny, huśtawka nastrojów, stany lękowe i depresyjne, napięcie i stan ciągłego pogotowia emocjonalnego) oraz zakłocenia czynności poznawczych (zagubienie, chaos poznawczy, brak poczucia sensu i celu, zakłócenie wzorców normy i zdrowia, nierealistyczne oczekiwania)
 • pustke duchową i brak nadziei
 • samotność
 • poczucie niemożności rozstania się
 • czasami nadużywanie substancji psychoaktywnych (zwłaszcza leków nasennych i uspokajających)
 • trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów
 • wyraźne odczuwane obniżenie jakości życia.

 

      Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia zażywania partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu. U części osób współuzależnionych rozpoznaje się ostrą reakcję na stres, zaburzenia stresowe pourazowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie diagnozuje się wyłącznie u osób dorosłych, które formalnie mogą wybrać inna drogę poradzenia sobie z problemem picia partnera. Dzieci nie mają żadnego wyboru. Są skazane na życie w takich warunkach, jakie stwarzają dla nich dorośli.

      Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skoszystają z pomocy oferowanejim w ośrodkach odwykowych, gdzie mają prawo korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej i medycznej.Niezależnie bowiem od tego,czy pijący podejmie leczenie odwykowe czy nie, czy przestanie pić czy będzie pił dalej - osoby współuzależnione mogą poprawić jakość swojego życia i życia swoich dzieci. Trudno jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej pomocy z zewnątrz. Poza profesjonalną terapią współuzależnienia pomocne dla osób mających pijących bliskich mogą być spotkania Wspólnoty, której celem jest wspieranie się osób współuzależnionych w trudnościach wynikających z życia z osobą pijącą i w zmianie swojego funkcjonowania na bardziej satysfakcjonujące.

 

Tematy zajęć - Grupa dla rodzin osób współuzależnionych - Etap Podstawowy

 

 1.     Współuzależnienie - współudział w chorobie (wprowadzenie do problematyki)
 2.     Kto to jest alkoholik? Konfrontacja ze stereotypowym myśleniem o alkoholizmie.
 3.     Objawy choroby alkoholowej.
 4.     Fazy choroby alkoholowej .
 5.     Leczenie choroby alkoholowej - aktualne metody i formy terapii.
 6.     Nawroty w chorobie alkoholowej.
 7.     Rodzina alkoholowa - rodziną dysfunkcjonalną.
 8.     Przemoc w rodzinie - rodzaje przemocy.
 9.     Dziecko w rodzinie alkoholowej.
 10.     Współuzależnienie w chorobie alkoholowej.
 11.     "Mogę mieć wpływ na własne życie" - przyjęcie nowego sposobu myślenia.
 12.     Psychologiczne skutki współuzależnienia.

 

 

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej pracy lub możliwości danej terapii
- prosimy o kontakt:

 

Zadzwoń!

 

607 778 701

 

Napisz

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>