LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Współuzależnienie

Następną planetę zajmował Pijak.

Te odwiedziny trwały bardzo krótko, pogrążyły jednak Małego Księcia w głębokim smutku.

– Co Ty tu robisz? – spytał Pijaka, którego zastał siedzącego w milczeniu przed baterią butelek pełnych i baterią butelek pustych.

– Piję – odpowiedział ponuro Pijak.

– Dlaczego pijesz? – spytał Mały Książę.

– Aby zapomnieć? – zaniepokoił się Mały Książę, który już zaczął mu współczuć.

– Aby zapomnieć, że się wstydzę -stwierdził Pijak, schylając głowę.

– Czego się wstydzisz? – dopytywał się Mały Książę, chcąc mu pomóc.

– Wstydzę się, że piję – zakończył Pijak rozmowę i pogrążył się w milczeniu.

Primum Vivere

Życie z osobą uzależnioną jest pełne niepewności i stresu. Uzależnienie dotyka zatem nie tylko alkoholika, ale też jego bliskich. Partner lub partnerka osoby uzależnionej niosą często przytłaczający ciężar poczucia winy – ich prośby i tłumaczenia nie spotykają się ze zrozumieniem. Nie zawsze mają świadomość, że uzależnienie to choroba, którą należy leczyć z pomocą specjalistów w profesjonalnych ośrodkach. Odrębnym tematem jest dorastanie w domu, w którym jest uzależniony rodzic. Dzieci alkoholików nie mają poczucia bezpieczeństwa, które jest kluczowe dla prawidłowego rozwoju. Co więcej, mogą doświadczać przemocy fizycznej lub psychicznej. Traumy dzieciństwa zostają z nimi na całe życie.

Czym jest współuzależnienie?

Zjawisko współuzależnienia dotyczy zazwyczaj partnerów lub partnerek osób uzależnionych. Dochodzi do niego wtedy, gdy uzależnienie staje się na tyle zaawansowane, że alkoholik nie jest już w stanie normalnie funkcjonować. Bliska osoba może odczuwać wstyd i bezradność wobec postępującej choroby alkoholowej. Osoba współuzależniona podporządkowuje swoje życie osobie uzależnionej. Wszystko zaczyna kręcić się wokół nałogu, mimo że, paradoksalnie, domownicy zaprzeczają, że problem istnieje. Alkoholik może stopniowo wycofywać się z różnych sfer życia – traci pracę i przyjaciół. Osoba współuzależniona stara się podtrzymać iluzję normalnego życia, kłamiąc w imieniu alkoholika i ukrywając prawdę przed znajomymi i dalszą rodziną. Osoby współuzależnione potrzebują profesjonalnej pomocy. Brzemię, które niosą, może powodować m.in. depresję, nerwicę, uzależnienia.

Leczenie współuzależnienia od alkoholu

W naszym ośrodku leczenia uzależnień prowadzimy terapię współuzależnienia dla rodzin alkoholików. Bliscy osoby uzależnionej mogą wziąć udział w terapii bez względu na to, czy osoba uzależniona zdecyduje się na leczenie. Zdarza się, że to postawa partnera lub partnerki zachęca alkoholika do podjęcia leczenia odwykowego. Leczenie współuzależnienia od alkoholu prowadzimy w ramach sesji terapeutycznych indywidualnych oraz grupowych. Podczas indywidualnych spotkań z terapeutą, członek rodziny osoby uzależnionej może otrzymać pomoc psychologiczną oraz poznać mechanizmy rządzące uzależnieniem i współuzależnieniem. Sesje grupowe dają rodzinom osób uzależnionych przestrzeń do rozmów i skonfrontowania swoich doświadczeń. Osoba współuzależniona, która zdecyduje się na leczenie, otrzyma konstruktywne rady dotyczące życia z alkoholikiem. Nauczy się patrzeć na swoje życie z nowej perspektywy, biorąc pod uwagę własne potrzeby i cele. W uzasadnionych przypadkach (np. problemy zdrowotne, uzależnienie od leków) terapia współuzależnienia od alkoholu może zostać uzupełniona leczeniem farmakologicznym.

Terapia grupowa dla osób współuzależnionych obejmuje następujące tematy zajęć:

 1. Współuzależnienie ­– współudział w chorobie (wprowadzenie do problematyki).
 2. Kto to jest alkoholik? Konfrontacja ze stereotypowym myśleniem o alkoholizmie.
 3. Objawy choroby alkoholowej.
 4. Fazy choroby alkoholowej.
 5. Leczenie choroby alkoholowej – aktualne metody i formy terapii.
 6. Nawroty w chorobie alkoholowej.
 7. Rodzina alkoholowa – rodziną dysfunkcjonalną.
 8. Przemoc w rodzinie – rodzaje przemocy.
 9. Dziecko w rodzinie alkoholowej.
 10. Współuzależnienie w chorobie alkoholowej.
 11. „Mogę mieć wpływ na własne życie” – przyjęcie nowego sposobu myślenia.
 12. Psychologiczne skutki współuzależnienia.