LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Jako ośrodek leczenia uzależnień, jesteśmy pionierami w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z uzależnieniem od alkoholu, lub piciu szkodliwym które mają wpływ na życie osoby której problem dotyczy i jego rodziny.

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie tego czy Prawo Jazdy zostało zatrzymane z powodu użycia alkoholu, czy utracone!!! Najważniejsze, aby rozróżniać pojęcia – zatrzymania oraz utraty prawa jazdy. Nie są one bowiem jednoznaczne i ma na to wpływ czy osoba jest uzależniona od alkoholu czy też pije szkodliwie. O pierwszej sytuacji mówimy wtedy, gdy następuje faktyczna czynność odebrania kierowcy dokumentu, uprawniającego go do kierowania pojazdami mechanicznymi. Dokonuje tego Policja, podczas przeprowadzanej kontroli. Następnie, dokument zostaje przesłany do właściwego starostwa, sądu lub prokuratora (w zależności m. in. od tego, czy doszło do przestępstwa czy wykroczenia) i tam „czeka” na rozstrzygnięcie sprawy przed sądem. Policjant, mający uzasadnione podejrzenie, że kierowca prowadził pojazd mechaniczny po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, ma prawny obowiązek zatrzymania prawa jazdy. Wcześniej, funkcjonariusz Policji, za pomocą alkomatu, przeprowadzi badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Może on również, w określonych prawem przypadkach, zawieźć kierowcę do szpitala, gdzie zbadana zostanie zawartość alkoholu we krwi. Warto wiedzieć, że sami mamy prawo zażądać badania krwi, jeżeli uważamy, że wynik badania alkomatem jest nieprawidłowy. Niemniej jednak, takiego badania żądajmy jedynie, gdy jesteśmy „pewni wyniku”. Badania z krwi, zwykle pokazują większe stężenie alkoholu aniżeli alkomat! Policjant, zabierając nam prawo jazdy, wyda odpowiednie pokwitowanie. Nie uprawnia ono jednak do prowadzenia pojazdów mechanicznych.  Fakt zatrzymania prawa jazdy nie jest jednak  równoznaczny z utratą lub cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami. Nie oznacza to jednak tego, że możemy nadal prowadzić pojazdy. Zgodnie bowiem z art. 104a Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku jazdy po alkoholu, „ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy”

Z kolei o utracie prawa jazdy za alkohol mówimy wtedy, gdy kierowca całkowicie traci uprawnienia do kierowania pojazdami (wszystkimi lub określonego rodzaju). Utrata prawa jazdy za jazdę pod wypływem alkoholu może nastąpić na ściśle określony czas lub dożywotnio. Orzeka o tym sąd. Kiedy traci się prawo jazdy? Wtedy, gdy sąd wyda wyrok, stwierdzający zakaz prowadzenia pojazdów na okres powyżej roku. Po upływie orzeczonego terminu, skazany będzie musiał po raz kolejny przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, żeby odzyskać utracone uprawnienie.

Oferta dla osób, które utraciły prawo jazdy w wyniku użycia alkoholu obejmuje:

  • konsultacja, wysłuchanie problemu klienta, wsparcie w radzeniu sobie z trudna sytuacja, wspólne poszukiwanie wyjścia z  sytuacji.

  • diagnoza, ustalenie przyczyn występujących trudności. Rozpoznanie sposobu używania alkoholu (ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie). W zależności od poziomu używania alkoholu stworzenie indywidualnego planu zmiany w celu ubiegania się o pozytywną opinie organów decydujących o możliwości ponownego ubiegania się o prawo jazdy. 
  • edukacja z picia szkodliwego 16 godzin w przypadku zatrzymania prawojazdy lub stwierdzeniu przez psychologa i terapeutę uzależnień na podstawie badań MPI 2, badań lekarskich tj próby wątrobowe i GGTP.
  • terapia – przewidziana dla osób uzależnionych,  które utraciły prawo jazdy.