Alkoholimz to choroba !!!

 

Alkoholizm, picie szkodliwe…

Nadużywanie alkoholu i alkoholizm wiążą się z szerokim zakresem problemów medycznych, psychologicznych, społecznych, karnych, zawodowych, finansowych i rodzinnych. Na przykład alkoholizm jednego lub obojga rodziców jest przyczyną wielu problemów rodzinnych, takich jak rozwód, znęcanie się nad współmałżonkiem, maltretowanie lub zaniedbywanie dzieci, potrzeba pomocy społecznej i zachowania przestępcze.

Członkowie rodziny często zaprzeczają problemowi alkoholowemu lub nie doceniają go. Nieumyślnie przyczyniają się do kontynuacji alkoholizmu, tuszując problem lub przejmując odpowiedzialność za rodzinę lub gospodarkę. W wielu przypadkach można przez długi czas ukrywać picie przed rodziną i pracownikami służby zdrowia.

Późne objawy i oznaki w leczeniu uzależnień
 

Późne objawy i oznaki mogą obejmować stany chorobowe, takie jak zapalenie trzustki, nieorganiczne problemy górnego odcinka przewodu pokarmowego (dyspepsja czynnościowa), alkoholowa choroba wątroby, uszkodzenie nerwów (neuropatia), niedokrwistość (anemia), uszkodzenie mózgu, zaburzenia czynności mózgu (encefalopatia Wernickesa-Korsakoffa) .

Dzieci alkoholików są narażone na zwiększone ryzyko nadużywania alkoholu, narkotyków, a także złego zachowania, problemów lękowych i nastroju / nastroju.

Alkoholicy są bardziej narażeni na choroby psychiczne i samobójstwa. Często doświadczają poczucia winy, wstydu i depresji – zwłaszcza gdy ich problem alkoholowy prowadzi do dużych strat, np. utrata pracy, przyjaźń, chłopak, status, bezpieczeństwo finansowe lub zdrowie fizyczne. Wiele problemów zdrowotnych jest spowodowanych lub pogarszanych przez alkoholizm. Ponadto alkoholik często nie ma możliwości przeprowadzenia przepisanego leczenia.

Wczesne objawy i oznaki w leczeniu uzależnień

Kiedy alkoholicy skonfrontowani są z faktem, że mają problem z alkoholem, zwykle zaprzeczają, że mają taki problem.

Alkoholizm jest chorobą wieloaspektową, na którą często wpływa osobowość alkoholika, a także inne czynniki. Dlatego objawy i oznaki często różnią się w zależności od osoby. Istnieją jednak pewne zachowania i oznaki, które wskazują, że dana osoba ma problem z alkoholem.

Przykładami takich cech są lęk, drażliwość, trudności w zasypianiu, częste upadki, liczne siniaki, chroniczna depresja, nieobecność w pracy lub szkole, utrata pracy, rozwód lub separacja, problemy finansowe, częste zatrucia, utrata masy ciała, wypadki, urazy i kolizje samochodowe.

Co robi lekarz, jakie pytania może zadać lekarz??

Czy myślałeś o ograniczeniu picia? TAK/NIE

Czy inni krytykują Twój styl picia? TAK/NIE

Czy czujesz się winny z powodu swojego picia TAK/NIE

Czy masz drinka aby zacząć poranek po wypiciu TAK/NIE