PIERWSZY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ,
KTÓRY POWSTAŁ W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI!

DZWOŃ! 24 h

    667 950 835 

    607 778 701 

  33 817 51 29 

Alkoholizm - odwyk alkoholowy

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

 

Jest to postępująca choroba, nieleczona kończy się śmiercią. W naszym prywatnym ośrodku odwykowym można rozpocząć leczenie i zatrzymać chorobę w każdym momencie. Im wcześniej zaczniesz terapię odwykową, "odwyk alkoholowy" tym większe szanse na powrót do zdrowia. Jednym z głównych objawów uzależnienia jest całkowita utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu, dlatego właśnie alkoholizm nazywany jest chorobą nieuleczalną, ale nie beznadziejną. Nie można kontrolować picia, ale można kontrolować niepicie. Alkoholik może zachować trzeźwość, dopóki nie wypije pierwszego kieliszka. Popularnym powiedzeniem dla alkoholika jest: "Jeden kieliszek za dużo, a tysiąc za mało" utrata kontroli dotyczy wszystkich uzależnień.

Zgłaszając się do naszego ośrodka leczenia uzależnień spotkasz się z życzliwością i zrozumieniem całego personelu. Otrzymasz jasną informacje o zasadach i formach leczenia. Gwarantujemy szybkie przyjęcie do programu terapeutycznego. Po zgłoszeniu zostanie przydzielony terapeuta prowadzący, który zaplanuje dla Ciebie indywidualny plan leczenia. Rozwiązywanie problemów narastających podczas uzależnienia prowadzimy w oparciu o przygotowany indywidualnie dla każdego pacjenta Osobisty Program Terapii.

Osoby uzależnione od alkoholu mogą skorzystać z pomocy w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień Primum Vivere. Odwyk alkoholowy obejmuje terapię indywidualną i grupową.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień w ramach pobytu na terapii zapewnia:

 • opiekę medyczną: lekarz ogólny, psychiatra,
 • badania: morfologia, próby wątrobowe, w razie potrzeby USG jamy brzusznej, - wizyta u neurologa,
 • zajęcia indywidualne i grupowe z terapeutą uzależnień, psychologiem,
 • diagnoza psychologiczna: testy MMPI,
 • konsultacje terapeuty z rodziną,
 • całodniowe domowe posiłki,
 • w czasie wolnym: siłownia, basen, sauna.

Terapia odwykowa jest jedyną właściwą metodą na uwolnienie się ze szponów nałogu. Prawidłowo przeprowadzona nie tylko skutecznie przerywa ciąg nadużywania, ale także poprawia kondycję psychiczną i fizyczną Pacjenta. Pamiętajmy, że odwyk alkoholowy powinien wykazywać działanie długofalowe. Dzięki leczeniu osoba chora umacnia poczucie własnej wartości, uczy się radzić sobie z trudnymi emocjami, staje się silniejsza.

Prywatny ośrodek odwykowy zapewnia kompleksową opiekę medyczną i psychologiczną, gwarantując dyskrecję. Kilkutygodniowy, intensywny program terapeutyczny pozwala osiągnąć dobre efekty w krótkim czasie. Indywidualne sesje terapeutyczne idą w parze z zajęciami grupowymi, podczas których Pacjent poznaje inne osoby dotknięte tym samym problemem. Poczucie wspólnoty i wzajemnego zrozumienia ułatwia pokonywanie trudności w dążeniu do osiągnięcia abstynencji. Oprócz pobytów stacjonarnych oferujemy również leczenie na oddziale dziennym. Warsztaty weekendowe są sprawdzoną formą podtrzymującą efekty osiągnięte podczas terapii. Sprzyjają też rozwojowi osobistemu i pogłębieniu wiedzy na temat uzależnień.

 

 1. Program terapeutyczny w grupach dla uzależnionych 

 

Grupa pracująca nad uznaniem bezsilności wobec środka uzależniającego i radzenia sobie z "głodem":

 

 •  wstyd i poczucie winy
 •  osamotnienie
 •   kłamstwo i zaprzeczanie 
 •   utrata zdolności do kierowania własnym życiem 
 •   psychorysunek "Moja bezsilność" 
 •   żal po stracie 
 •   definicja i objawy głodu 
 •   sposoby radzenia sobie z głodem 
 •   asertywne sposoby odmawiania - wstęp do TAZA 
 •   ograniczenia i możliwości wypływające z uzależnienia 

 

Grupa pracująca nad nawrotami choroby - trzeźwienie jako proces

 

 •  nawrót jako proces
 •  sygnały ostrzegawcze - działania zaradcze
 •   wyzwolenie - działania zaradcze
 •   mapa świata osoby uzależnionej
 •   TEZA - Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich
 •   TUSZ - Trening Umiejętności Służących Zdrowieniu

Po odbyciu podstawowego programu proponujemy program terapii pogłębionej.

 

2. Terapia uzależnień (alkoholizm, lekomania, narkomania i inne), psychoterapia, współuzależnienia


Metody pracy:

      Spotkania grupowe prowadzone przez instruktorów terapii oraz psychologa z wykorzystaniem metod psychoedukacyjnych: mikroedukacja, ankiety diagnostyczne, lektury, filmy, psychodrama, psychorysunek oraz Osobisty Program Terapii. Stosujemy najnowsze metody terapii z wykorzystaniem zasobów klienta. Praca na metaforze symbolach, snach oraz z bajką. Wykorzystujemy podejście systemowe, bardzo cenne w silnym uwikłaniu.
 

 

Tematy poruszane w grupie:

 

 •  definicja, objawy, rozwój uzależnienia
 •  uzależnienia zastępcze
 •   praca na motywacją do leczenia
 •   poznawanie siebie
 •   system nałogowego regulowania uczuć
 •   system iluzji i zaprzeczeń
 •   system rozproszonego "Ja"
 •   wpływ picia/zażywania na duchowość
 •   uczucia, poczucia, emocje
 •   złość, agresja, przemoc
 •   współuzależnienie
 

3. Teoretyczne podstawy tego podejścia tworzy psycho-bio-społecznych model uzależnienia

PBS i zawarta w nim koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia opracowana przez J.Mellibrudę i rozwijana przez pracowników i współpracowników Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Model PBS integruje dorobek współczesnej wiedzy nt. uzależnień zawartej w różnych koncepcjach psychospołecznych i biologicznych. Oprócz tej wiedzy i klinicznych doświadczeń wynikających z praktyki lecznictwa odwykowego, w tej terapii korzystamy równiż z praktycznej wiedzy o uzależnieniu i procesie zdrowienia, wynikającej z doświdczeń wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Cele psychoterapii:

 

 •  zwiekszenie zdolności do utrzymania abstynencji
 •  nauczenie się i korzystanie w życiu z umiejętności intra - i interpersonalnychpotrzebnych do zachowania 
 •   trzeźwości
 •   nauczenie się zapobiegania nawrotom - rozwiązywanie problemów osobistych

 

Cele te realizowane są w sześciu blokach pracy terapeutycznej:

 

 •  rozpoczynanie procesu zmiany
 •  uznanie własnego uzależnienia i powstrzymanie się od picia/zażywania
 •   rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 •   radzenie sobie z nawrotami
 •   rozwijanie umiejętności życiowych
 •   rozwiązywanie problemów osobistych

 

      Zgłaszając się do naszego ośrodka spotkasz się z życzliwością i zrozumieniem całego personelu. Otrzymasz jasną informację o zasadach i formach leczenia. Gwarantujemy szybkie przyjęcie do programu terapeutycznego. Po zgłoszeniu zostanie przydzielony ci terapeuta prowadzący, który ustawi pod ciebie program terapeutyczny.

 

 

Zapytaj nas:

Jeśli macie pytanie dotyczące naszej pracy lub możliwości danej terapii
- prosimy o kontakt:

 

Zadzwoń!

 

607 778 701

 

Napisz

Zapoznałem się z polityką prywatności i cookies czytaj więcej >>