Co rozumieć pod pojęciem ciągu alkoholowego?

 

Za ciąg alkoholowy uznaje się stan odurzenia alkoholem trwający ponad 48 godzin. Może być to zatem zarówno kilka dni, jak i nawet kilka lat. Krótsze ciągi alkoholowe mogą przydarzyć się osobom nieuzależnionym, zwykle jednak zjawisko charakterystyczne jest dla alkoholików, którzy w ciąg alkoholowy wpadają często w ramach odreagowywania okresowej abstynencji. W przypadku osób zmagających się z alkoholizmem powstrzymywanie się od picia może bowiem wywoływać szereg objawów, takich jak odczuwanie niepokoju i lęku, zaburzenia snu, bóle głowy, problemy z układem trawiennym, a nawet halucynacje.

Osoby przebywające w ciągu alkoholowym sięgają po alkohol od chwili przebudzenia, aby uniknąć trzeźwienia i związanych z tym nieprzyjemności. Nie kontrolują dawek spożywanych trunków, na których działanie mają zresztą coraz wyższą tolerancję. Utrzymywanie stanu upojenia wymaga więc konsumpcji coraz większych ilości alkoholu. To zaś prowadzi do coraz poważniejszych konsekwencji, dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii alkoholowej. Niestety wychodzenie z ciągu alkoholowego, nawet przy wsparciu specjalistów i bliskich, może być procesem długim i bolesnym.

Jakie są skutki ciągu alkoholowego?

Ciąg alkoholowy powoduje wyniszczenie organizmu. Staje się przyczyną:

  • uszkodzenia wątroby, trzustki i nerek,
  • nadciśnienia tętniczego,
  • zaburzenia pracy serca,
  • impotencji,
  • problemów z układem pokarmowym,
  • uszkodzenia mózgu i zaników pamięci.

Już kilkutygodniowy ciąg alkoholowy doprowadzić może do wielonarządowej niewydolności, a następnie – śmierci.

Poza zdrowotne konsekwencje ciągu alkoholowego wynikają z zaniedbywania codziennych obowiązków przez alkoholika. Dochodzi często do utraty pracy i rozpadu rodziny, zanika także motywacja do realizacji życiowych pasji czy zdobywania nowej wiedzy. Dla osoby przebywającej w ciągu wszystko zaczyna obracać się wokół picia alkoholu.