Czy alkoholizm stanowi problem cywilizacyjny?

 

Picie alkoholu należy do kanonu tradycyjnych zachowań, a używka ta, mimo pewnych formalnych ograniczeń, jest łatwo dostępna i stosunkowo tania. Ze względu na swoje oddziaływanie na organizm alkohol często staje się przyczyną uzależnień, powodując negatywne skutki społeczne i prowadząc do wielu osobistych dramatów. Choć skuteczne leczenie alkoholizmu jest możliwe, osoby dotknięte tą chorobą mają problemy z uświadomieniem sobie skali problemu.

Przyzwolenie społeczne na picie alkoholu

Alkohol należy do używek, które są w naszej kulturze szeroko aprobowane. Nierzadko jego picie jest traktowane jak pewien rytuał związany ze spotkaniami towarzyskimi, świętowaniem szczególnych okazji, a nawet spędzaniem wolnego czasu. Wynika to z wpływu, jaki wywiera on na organizm, oferując obniżenie napięcia, likwidację zahamowań, poczucie przyjemności, a nawet euforii, które ułatwiają wzajemne kontakty. O ile nieregularne spożywanie niewielkich dawek alkoholu nie musi stanowić problemu, o tyle u części osób mających predyspozycje do uzależnienia się będzie prowadziło do rozwoju choroby alkoholowej. Wielkim wyzwaniem jest również fakt, że spożywanie alkoholu jest powszechne, a jego unikanie niestety bywa wciąż źle widziane.

Skutki nadużywania alkoholu

Nadużywanie alkoholu może w dość krótkim czasie doprowadzić do rozwoju silnego uzależnienia. Częste picie pojawiające się wraz z rozwojem choroby, które z czasem staje się jedyną treścią i sensem życia osoby uzależnionej, powoduje wyniszczenie organizmu, a w efekcie śmierć chorego. Już od najwcześniejszych stadiów sytuacje związane z narastającym brakiem kontroli nad piciem prowadzą do krzywdzenia najbliższych, dotykając przede wszystkim dzieci i partnerów osób pijących. Trzeba też wspomnieć o zagrożeniu, jakie osoby nietrzeźwe stanowią dla swego otoczenia, przyczyniając się do wypadków i niebezpiecznych sytuacji. Jedną z pułapek związanych z alkoholem jest traktowanie go jako sposobu na rozwiązywanie różnych problemów życia codziennego, podczas gdy w rzeczywistości powoduje on jedynie ich odsunięcie i zastąpienie innymi.