Rodzaje terapii odwykowych dla alkoholików

 

W przejściu trudnej drogi od niekontrolowanego nałogu alkoholowego do trwałej abstynencji pomóc mogą terapie odwykowe, które przybierają różne formy. W każdym jednak przypadku kluczową rolę odegrać muszą dwa czynniki. Po pierwsze, pojawić się powinna motywacja do działania. Motywacja do wprowadzania zmian w życiu, w którym wszystko – od relacji rodzinnych po karierę zawodową – rozpada się przez nałóg. Po drugie, niezbędne jest zdobywanie wiedzy o alkoholizmie, a co za tym idzie – zdobywanie narzędzi do zapanowania nad nałogiem i przekształcania codziennych zachowań w taki sposób, aby abstynencja stała się osiągalna.

Z jakich form terapii skorzystać może alkoholik?

Największe szanse na rozwiązanie alkoholowego problemu daje zwykle całodobowe przebywanie w ośrodku odwykowym. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Na szczęście terapia odwykowa alkoholika odbywać się może również w trybie ambulatoryjnym, czyli bez konieczności stałego pobytu w placówce leczniczej. Bardzo nowoczesną opcję stanowi natomiast terapia alkoholowa online, umożliwiająca regularne uczestnictwo w zajęciach osobom, które mają ograniczone możliwości dojazdu do ośrodka (np. z powodu obowiązków rodzinnych lub zawodowych). Przy czym taka forma terapii nie dla każdego pacjenta będzie odpowiednim rozwiązaniem, wymaga ona bowiem największej samokontroli i samodyscypliny.

Terapie odwykowe podzielić możemy również ze względu na to, czy realizuje się je grupowo, czy też indywidualnie. W pierwszym przypadku duży atut stanowi możliwość skonfrontowania swoich doświadczeń, emocji i myśli z tym, przez co przeszli inni ludzi znajdujący się w podobnej sytuacji. Zaletą zajęć indywidualnych jest natomiast to, że terapeuta skupić może całą uwagę na problemach konkretnego pacjenta i pomóc mu poczuć się bezpiecznie.