Metody wsparcia dla rodzin alkoholików

 

Uzależnienie od alkoholu nie dotyczy tylko alkoholika, a odbija się na całej rodzinie. Konsekwencje zaawansowanej choroby alkoholowej dotykają szczególnie partnerów osób uzależnionych. Jednak w sytuacji, gdy dojdzie do znacznego zaburzenia rodzinnego ekosystemu, alkoholizm rodzica może w dotkliwy sposób odbić się również na dzieciach.

Terapia współuzależnienia jako pomoc dla partnera lub partnerki alkoholika

Współuzależnienie może rozwinąć się u partnera lub partnerki osoby uzależnionej. Alkoholizm wpływa na wszystkich w rodzinie, jednak w sposób wyjątkowy odbija się na tych, którzy czują się w obowiązku przejmować role zaniedbywane przez osobę nadużywającą alkoholu. Osoba współuzależniona stopniowo i nieświadomie zaczyna podporządkowywać się alkoholikowi, paradoksalnie ułatwiając mu dalsze pogrążanie się w nałogu. Objawiać się to może np. poprzez desperackie ukrywanie prawdy o tym, co dzieje się w domu (kłamanie w imieniu alkoholika, usprawiedliwianie jego nieobecności w pracy czy nawet dbanie o jego podstawowe potrzeby, jak wyżywienie i utrzymanie higieny osobistej). W skrajnych przypadkach osoba współuzależniona pomaga alkoholikowi pić, dostarczając mu alkohol lub wręcz wydzielając kolejne dawki, co daje jej złudne poczucie kontroli nad sytuacją.

Terapia współuzależnienia pomaga wyjść z tego błędnego koła. Poczucie bezradności, które pojawia się u bliskich alkoholików, sprawia, że nie są oni w stanie samodzielnie szukać rozwiązania. Terapia indywidualna i grupowa pozwala spojrzeć na problem alkoholizmu z nowej perspektywy, jako na chorobę, nad którą da się zapanować. Podczas terapii osoba współuzależniona ma szansę odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Czym jest terapia dla rodzin alkoholików?

Alkoholizm w rodzinie to problem, który często bywa zamiatany pod dywan. Zarówno dorośli, jak i dzieci dotrzymują niepisanej umowy, by nikomu nie mówić o tym, co dzieje się w domu. Bez względu na to, czy sama osoba uzależniona postanowi rozpocząć odwyk, jej bliscy mogą wziąć udział w terapii dla rodzin alkoholików. Dorastanie z rodzicem nadużywającym alkoholu (a także jego współuzależnionym partnerem lub partnerką) znacząco zaburza rozwój dzieci, wpływając destrukcyjnie na ich psychikę. Dzieci z rodzin z problemem alkoholizmu są w stałym napięciu, wynikającym z braku poczucia bezpieczeństwa i przewidywalności zachowań rodziców. Terapia pozwala im na nowo zbudować poczucie własnej wartości i przepracować trudne doświadczenia.