Przymusowe leczenie alkoholika (odwyk alkoholowy)

 Czy osobę uzależnioną od alkoholu można skierować na przymusowe leczenie odwykowe, czy można go ubezwłasnowolnić???

Wszystkie sprawy którym się przyglądamy lub bierzemy w nich udział staramy się ocenić obiektywnie ani osoba uzależniona ani współuzależniona nie jest w stanie ocenić sytuacji w której się znajduje na trzeźwo!!! W grę wchodzą emocje, więzi, rodzina a czasem nawet sąsiedzi. Większość ośrodków odwykowych do których chcemy skierować osobę uzależnioną ma jeden podstawowy warunek, trzeba być trzeźwym !!! Z naszego punktu widzenia jest to czasem nie realne, stany odstawienne i cała sytuacja związana z ciągiem alkoholowym jest zagrożeniem dla osoby pijącej jak i dla osoby przebywającej z osobą uzależnioną np. (mężem). Żona często jest traktowana jako wróg numer 1, bo odbiera to czego organizm najbardziej się domaga, substancji psychoaktywnej w tym przypadku alkoholu. Ośrodki odwykowe często mają swoje wymogi co do przystąpienia do terapii odwykowej nawet jeśli chodzi o detoksykację, trzeba być TRZEŹWYM zastanawiamy się wszyscy dlaczego??? Jak już wiesz wyjaśnienie osobie chorej że musi trafić na odwyk alkoholowy jest ciężkie, czasami nawet niemożliwe, jeśli czujesz się bezradna lub bezradny możesz przyjechać do naszej placówki bo jako jedyni przyjmujemy osoby nietrzeźwe!!! Jednak żeby była jasność alkoholizm to nie tylko problem z piciem często to nenkanie, bicie, okaleczanie, upokarzanie, wyzywanie, zastraszanie, zmuszanie do niechcianych zachowań seksualnych, ale też kontrolowanie (prześladowanie) i rozliczanie z każdego wydanego grosza!!! Jeśli takie sytuacje występują u Ciebie zgłoś się do najbliższego komisariatu policji lub ośrodka pomocy społecznej.

Założenie niebieskiej karty !!!

Służby mundurowe takie jak Policja zakładają Niebieską Kartę, czyli formularz w którym są wpisywane wszystkie interwencje. Niebieska Karta to nie zawiadomienie o przestępstwie, tylko może służyć jako dowód w sprawie karnej, gdy zdecydujemy się ją założyć. Tutaj konieczne jest zbieranie jak największej ilości dowodów świadczących o przemocy w rodzinie, zaświadczeń lekarskich obdukcji które potwierdzą stosowanie przemocy. Zakaz zbliżania się nadany może być jedynie przez sąd. Może to być tymczasowy zakaz lub permamentny. Osoba borykająca się z uzależnieniem alkoholowym i nadużywająca przemocy czy to fizycznej czy psychicznej bo taka też istnieje !!! jeśli nie zastosuje się do wyroku sądu grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sąd informuje o zakazie zbliżania się policję i kuratora sądowego.

Nakaz eksmisji z mieszkania

Eksmija to już znacznie cieższa sprawa chyba że właścicielem mieszkania jest kobieta prześladowana lub mężczyzna prześladowany przez osobę uzależnioną, w takich sytuacjach można próbować usunąć oprawcę z miru domowego w tzw. trybie szczególnym, czyli na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wniosek składamy do wydziału cywilnego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania sprawcy. Sprawa powinna być rozpoznana w trybie przyspieszonym, w postępowaniu nieprocesowym, najpóźniej 30 dni od złożenia wniosku. Orzeczenie staje się wykonalne z chwilą jego ogłoszenia. Eksmitować wtedy można nawet właściciela lokalu, lub jego najemcę. To nie znaczy, że traci prawo do mieszkania, a jedynie nie może z niego korzystać. Takie sytuacje są ciężkie i trudne, a sprawca przemocy prędzej czy później wraca do domu. Tutaj pojawia się nam druga opcja eksmisja na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów jednak nie można jej orzec, gdy lokal jest wyłączną własnością sprawcy przemocy. Domownika, który stosuje przemoc, można eksmitować do schroniska lub noclegowni nawet w tzw. okresie ochronnym, czyli od 1 listopada do 31 marca. Sprawcy nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Nie jest to więc argument, by zblokować eksmisję.

Przymusowe Leczenie – alkoholik na odwyku

Wysłać alkoholika na odwyk lub przymusowe leczenie w zakładzie psychiatrycznym jest bardzo trudno. Każdorazowo decyduje o tym sąd, po wysłuchaniu opinii lekarzy, psychiatrów lub psychologów, terapeutów uzależnień. Jeśli rozmowa ze specjalistą nie pomoże albo osoba borykająca się z uzależnieniem alkoholowym odmówi spotkania, współmałżonek musi się zgłosić do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Tutaj zostanie przeprowadzona wsępna analiza (wywiad środowiskowy) i wtedy może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie. Taki wniosek może też złożyć prokurator. Alkoholik może zostać skierowany na dwutygodniową obserwację ( w wyjątkowych wypadkach może ona trwać sześć tygodni). Jeśli osoba uzależniona nie stawi się dobrowolnie zostanie doprowadzona przez policję. Kiedy lekarze stwierdzą że leczenie jest konieczne, sąd kieruje na odwyk stacjonarny w ośrodku stacjonarnym. Wysłanie kogoś na przymusowy odwyk jest uzależnione od dwóch przesłanek: medycznej i społecznej. O ile pierwsza przesłanka odnosi się do samego uzależnionego, o tyle druga dotyczy jego rodziny lub społeczności, w której żyje. Lepsze rezultaty w walce z alkoholizmem daje ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej i wybranie spośród najbliższej rodziny opiekna, który wystąpi z wnioskiem o jego leczenie.