Wczesne modele uzależnienia

 

Współczesne uzależnienie jest powszechnie uważane za przewlekłą i nawracającą chorobę mózgu wymagającej opieki medycznej, jednak nie zawsze tak było!!! Według Indiana University, do 1960 roku ponad 200 teorii i definicji dotyczących uzależnień było szeroko reklamowanych, ale żadna z nich nie była kompleksowa, a wiele z nich utrwaliło szkodliwe nastawienie do uzależnienia, które ukształtowało opinię publiczną i tych, którzy cierpieli z tego powodu. Modele moralne sugerowały, że duchowy deficyt i brak osobistej odpowiedzialności był w centrum uzależnienia. Chociaż olbrzymia liczba badań obaliła twierdzenia o modelach moralnych, nadal mają wpływ na sposób, w jaki uzależnienie jest dziś postrzegane. Modele te w niewielkim stopniu uzależniają uzależnionych od wstydu i sprawiają, ze rzadziej szukają leczenia uzależnienia.

Modele temperamentu przypisywał sam alkohol wysokiemu rozpowszechnieniu alkoholizmu. Uważał alkohol za wyjątkowo niebezpieczny narkotyk i podkreślał, że całkowita abstynencja jest jedynym sposobem na uniknięcie katastrofalnych problemów i śmiertelnego pożaru. Ruch wstrzemięźliwości odegrał zasadniczą rolę w uchwaleniu osiemnastej poprawki, oznaczającej początek prohibicji. Modele charakterystyczne promowały ideę, że deficyty osobowości były przyczyną uzależnienia. Jego zwolennicy wierzyli, że ludzie, którzy mają nałogi, są uwięzieni na określonym etapie rozwoju osobowości i powoływali się na niską samoocenę, ukryte homoseksualności i kwestie płci jako na serię uzależniających zachowań.

Modele edukacjyne wskazują na nadużywanie narkotyków w wyniku braku edykacji na temat szkodliwych skutków narkotyków i alkoholu oraz utrzymują, że edukacja jest niezbędna, aby pomóc ludziom zrozumieć niszczące skutki nadużywania narkotyków i podjąć decyzję o zaprzestaniu stosowania. Modele edukacyjne mają duży udział w nowoczesnym leczeniu, które opiera się na wszechstronnej edukacji, aby pomóc osobom uzależnionym zrozumieć mechanizmy uzależnień i nawrotów w celu promowania długotrwałego wyzdrowienia.

Inne popularne modele obejmowały model warunkujący, który twierdził, że uzależnienie jest wzorcem wyuczonych zachowań: modele biologiczne, które uważały czynniki genetyczne i biologiczne za źródło uzależnienia i ogólne modele systemów, które wskazują na dysfunkcje społeczną i rodzinna jako przyczynę uzależnienia.

Leczenie uzależnienia w nowoczesnych czasach 

Dziś amerykański model choroby jest najszerzej akceptowaną teorią nałogową wśród ekspertów i lekarzy. Model choroby zakłada, że uzależnienie jest chorobą przewlekłą, który podobnie jak cukrzyca i choroby serca może być diagnozowana, obserwowana, rozumiana i leczona. Podobnie jak w przypadku innych chorób przewlekłych, uzależnienie może zostać wysłane do stanu remisji. Chociaż osobisty wybór jest początkowo czynnikiem do picia lub zażywania narkotyków, po zmianie funkcji mózgu w wyniku przewlekłego zażywania narkotyków, wybór przestaje odgrywać rolę. Eksperci definiuja uzależnienie jako kompulsywne używanie narkotyków pomimo negatywnych konsekwencji. Uzależniony mózg jest teraz podłączony do szukania narkotyków bez względu na wszystko, a kompleksowe leczenie jest prawie zawsze potrzebne, aby przywrócić normalne funkcjonowanie mózgu i zająć się zachowaniami autodestrukcyjnymi, aby z czasem łatwiej było utrzymać abstynencję, a ryzyko nawrotu zostało radykalnie obniżone.

Ale abstynencja nie jest łatwa do zdobycia. Według Międzynarodowego Instytutu Narkomanów siła woli i dobre intencje rzadko wystarczają, aby przezwyciężyć uzależnienie. Leczenie jest zasadniczą częścią zdrowia.

Nowoczesny, wysokiej jakości kompleksowy program rehabilitacji przyjmuje holistyczne podejście do leczenia, które odnosi się do problemów ciała, umysłu i ducha. Kwestie te mogą obejmować problemy prawne lub finansowe, problemy medyczne. Problemy z relacjami, chorobe psychiczną i dysfunkcję w ststemie rodzinnym. Leczenie dąży do zaspokojenia wszystkich potrzeb jednostki.

Terapia jest sercem nowoczesnego leczenia. Poprzez terapię poznawczo-behawioralną i inne tradycyjne i alternatywne terapie, klienci uczą się oceniać swoje myśli, przekonania, postawy i zachowania i zastępować te, które są szkodliwe na te które są zdrowsze. Opracowują zestaw umiejętności i strategii radzenia sobie z wyzwalaczami, takimi jak stres i łaknienie, oraz identyfikują sytuacje wysokiego ryzyka i formułują skuteczny plan unikania lub radzenia sobie z nimi. Poprzez kompleksową terapię kliencji poprawiają poczucie własnej wartości, identyfikują cel w życiu wprowadzają znaczące zmiany w stylu życia, które promują długoterminową pomyślną poprawę.