Trauma i jej wpływ na uzależnienie

 

Definiowanie Traumy

Kiedy człowiek boi się o swoje bezpieczeństwo, doświadcza intensywnego bólu lub świadków aktu tragicznego lub gwałtownego, osoba ta może być opisana jako doświadczająca traumy. Poziomy odporności zależą od osoby, więc reakcje na traumatyczne wydarzenia są podobnie różne. Chociaż przerażające doświadczenia mają wpływ na ludzi w każdym wieku, dorośli na ogół częściej będą radzić sobie z traumą niż dzieci. Co więcej, niektóre traumy powtarzają się lub trwają, np. Z powodu wykorzystywania dzieci lub walki wojskowej. Inne przykłady zdarzeń traumatycznych to wypadki samochodowe, powtarzające się zastraszanie, przemoc uliczna, napaść na tle seksualnym, przemoc w rodzinie, dorastanie w niestabilnym domu, klęski żywiołowe lub walka z zagrożeniem życia. Jeśli trauma i związane z nią uczucia nie zostaną rozwiązane mogą pojawić się poważne problemy długoterminowe. Zespół stresu pourazowego (PTSD) zaburza życie osób, które doświadczyły nierozwiązanej traumy, negatywnie wpływając na ich związki, emocje, ciało fizyczne, myślenie i zachowanie. Pacjenci z PTSD mogą doświadczać zaburzeń snu, koszmarów sennych, lęku i depresji, retrospekcji, epizodów dysocjacyjnych, w których czują się odłączeni od rzeczywistości, nadmiernych lęków, zachowań autoagresywnych, impulsywności i uzależniających cech / predyspozycji do uzależnienia.

Połączenie Trauma i Uzależnienie

Naukowcy badali związek pomiędzy traumą i uzależnieniem, aby zrozumieć, dlaczego tak wielu nadużywających narkotyków i alkoholu ma historie traumatycznych przeżyć. Dane pochodzące od ponad 17 000 pacjentów z badania „Adverse Childhood Experiences” przeprowadzonego przez Kaiser Permanente wskazują, że dziecko, które doświadczyło czterech lub więcej traumatycznych wydarzeń, pięciokrotnie częściej staje się alkoholikiem, 60% bardziej otyłym, a nawet 46 razy częściej, użytkownik narkotyku iniekcyjnego niż populacja ogólna. Inne badania wykazały podobne powiązania między traumą dziecięcą a uzależnieniem, a badania przeprowadzone przez kompulsywne objadanie się, hazard, rozwiązłość seksualna lub jakiekolwiek inne zachowania oparte na przymusie. Niestety, dalsze unikanie rozwiązania traumy niemal zagwarantuje ciągłe cierpienie.Jednak radzenie sobie z traumatycznymi przeżyciami jest wyzwaniem dla pracy. Pod wpływem narkotyków i alkoholu jest to zadanie niemal niemożliwe. Dlatego zawsze zaleca się, aby terapeuci pracowali najpierw nad zdrowiem i alkoholizmem. Następnie, gdy osoba przeżywająca traumę jest silniejsza i bardziej przejrzysta, może rozpocząć pracę z terapeutą w ramach poradnictwa indywidualnego lub grupowego w celu rozwiązania podstawowego problemu nierozwiązanej traumy. Opracowano specjalne metody leczenia dla osób cierpiących na długotrwałe skutki po traumatycznych doświadczeniach, w tym terapiach ukierunkowanych na traumę, interwencji PTSD, psychoterapii ciała, która ukierunkowana jest na reakcję fizjologiczną na traumę oraz leki na depresję i lęki.Biorąc pod uwagę częsty związek pomiędzy traumą i uzależnieniem, każdy, kto pracuje nad poprawą sytuacji po nadużywaniu substancji i uzależnieniu, mógłby skorzystać z oceny dokonanej przez wykwalifikowanego terapeutę, aby ustalić, czy istnieją podstawowe problemy, które należy rozwiązać, i opracować odpowiedni, zindywidualizowany plan leczenia. Dostępnych jest wiele skutecznych terapii, w tym doradztwo grupowe i indywidualne, interwencja PTSD i leki w razie potrzeby. Najlepszym podejściem jest zawsze praca najpierw nad trzeźwym życiem, potem rozwiązywanie przeszłych urazów i uczenie się pozytywnych umiejętności radzenia sobie, w ten sposób przełamując połączenie trauma-uzależnienie i znajdując lepsze życie dookoła.

Przyczyny tego powszechnego współwystępowania uzależnienia i traumy są złożone. Po pierwsze, niektórzy ludzie, którzy walczą ze skutkami traumy w swoim życiu, mogą zmienić się w narkotyki i alkohol, aby podjąć działanie samoleczenia. Objawy PTSD, takie jak pobudzenie, nadwrażliwość na głośne hałasy lub nagłe ruchy, depresja, wycofanie społeczne i bezsenność mogą wydawać się łatwiejsze do opanowania dzięki zastosowaniu środków uspokajających lub stymulujących w zależności od objawów. Jednak uzależnienie wkrótce staje się kolejnym problemem w życiu ocalałego z traumy. Wkrótce „lekarstwo” już nie działa i powoduje znacznie więcej bólu u osoby już cierpiącej.Inne możliwe powody, dla których uzależnienie i trauma są często spotykane, obejmują teorię, że styl życia osoby uzależniającej powoduje, że jest on bardziej narażony na niebezpieczeństwo niż osoba bez uzależnienia. Niesprzyjające znajomości, niebezpieczne dzielnice, upośledzenie kierowania pojazdem i inne aspekty powszechnie związane z nadużywaniem alkoholu i narkotyków mogą rzeczywiście predysponować osoby uzależnione do substancji psychoaktywnych do traumatyzacji przestępczością, wypadkami, przemocą i nadużyciami.Może również istnieć element genetyczny łączący ludzi podatnych na PTSD i osoby z uzależniającymi tendencjami, chociaż jak dotąd nie poczyniono ostatecznych wniosków.

Najpierw najważniejsze rzeczy!!

Czasami lata samoleczenia lekami i alkoholem skutecznie tłumiły pamięć o traumie, więc jedynym problemem wydaje się nadużywanie substancji i uzależnienie. Osoba, która stłumiła lub zignorowała traumatyczne doświadczenia, może bardzo ciężko pracować, aby stać się trzeźwa, tylko po to, aby znaleźć inne uzależniające zachowania, które ostatecznie zastąpią narkotyki i alkohol. 

Współwystępujące leczenie zaburzeń

PRIMUM VIVERE® oferuje szereg usług psychiatrycznych, leczenia uzależnień i rehabilitacji, a także jest wysoce zaufanym ośrodkiem leczenia podwójnej diagnozy w Kozach koło Bielska Białej zarejestrowanym jako placówka medyczna. W przypadku traumy i uzależnienia program uwzględnia zarówno problem uzależnienia, jak i problemy psychologiczne spowodowane przez traumę, stosując multidyscyplinarne podejście. Z należytą starannością i uwagą można rozwiązać problemy związane z traumatycznymi przeżyciami.