Czy każdy narkotyk uzależnia?

 

Branie narkotyków jest przyczyną pojawienia się zaburzeń we wszystkich obszarach funkcjonowania. Rozwój choroby może następować w różnym tempie, a osoba uzależniona w jej wcześniejszych stadiach nie zdaje sobie sprawy, że ma z nią do czynienia. Bez profesjonalnej terapii pobytowej w ośrodku leczenia uzależnień lub działań podejmowanych ambulatoryjnie sytuacja będzie się systematycznie pogarszać. Niektóre narkotyki uznawane za „lekkie” sprzyjają przekonaniu, że uzależnienie się nigdy nie nastąpi.

Ryzyko związane z przyjmowaniem narkotyków

Każdy sposób przyjmowania narkotyków oraz substancji psychoaktywnych może prowadzić do pojawienia się uzależnienia. Choć nikt nie stanie się narkomanem po jednorazowym kontakcie z ich działaniem, to ponawianie takiego doświadczenia bardzo zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się tego problemu. Warto pamiętać, że w zależności od składu chemicznego narkotyki mają różny wpływ na organizm. Tym samym do pojawienia się uzależnienia konieczna będzie różna liczba dawek i rozmaite ich stężenia. Ponieważ każdy reaguje nieco inaczej, w wielu przypadkach połączenie osobistych predyspozycji i konkretnej substancji może doprowadzić do szybszego lub wolniejszego procesu rozwoju uzależnienia. Nie ma jednak narkotyków, które go nie powodują, choć skutki ich przyjmowania mogą być nieco inne.

Jakie rodzaje uzależnienia wywołuje przyjmowanie narkotyków?

Uzależnienie od narkotyków rozwija się dwutorowo. U osób korzystających z substancji narkotycznych pojawia się uzależnienie fizyczne, wynikające z „przyzwyczajenia się” organizmu do funkcjonowania w obecności przyjmowanej substancji. Jej brak powoduje więc objawy odstawienia – zwykle są to m.in. problemy z koncentracją, nudności, bóle głowy lub pocenie się. Zjawisku temu towarzyszy uzależnienie psychiczne, prowadzące do aktywnego poszukiwania dawki narkotyku, ale także wpływające na osłabienie poziomu funkcjonowania w niemal wszystkich pozostałych obszarach – w grę wchodzą np. zaburzenia emocjonalne, poznawcze, pojawianie się urojeń lub bezsenność.