Na czym polega zjawisko współuzależnienia?

 

Alkoholizm jest ciężką chorobą, która dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale też jej bliskich. Współuzależnienie partnera lub partnerki alkoholika jest wyniszczającym psychicznie, postępującym procesem, który odbija się na całej rodzinie. Z tego powodu terapii powinna poddać się nie tylko osoba uzależniona, ale też jej bliscy. W poniższym wpisie wyjaśniamy, czym jest zjawisko współuzależnienia i jak można mu przeciwdziałać.

Skąd bierze się współuzależnienie?

Alkoholizm jednego członka rodziny ma destrukcyjny wpływ na partnera lub partnerkę i dzieci. Współuzależnienie dotyka osób dorosłych, które próbują dostosować się do zaawansowanej choroby alkoholowej bliskiej osoby. Niestety poprzez swoje działania nieświadomie wspierają tę osobę w nadużywaniu alkoholu, tworząc jej „bezpieczną bańkę”, w której może oddawać się nałogowi. Osoba współuzależniona będzie na przykład usprawiedliwiała alkoholika w pracy lub przed znajomymi. Może też dostarczać alkohol lub pożyczać pieniądze, czasem w celu ochrony siebie lub dzieci przed agresją.

Współuzależnienie przyczynia się do całkowitego podporządkowania drugiej osobie i porzucania własnych planów. Nieleczone współuzależnienie często skutkuje rozwojem depresji i stanów lękowych, a w najbardziej zaawansowanych stadiach może prowadzić do prób samobójczych. Osoba współuzależniona, podobnie jak alkoholik, nie widzi wyjścia z patowej sytuacji. Wszelkie próby jej poprawy, np. zmuszanie alkoholika do zaprzestania picia, chowanie alkoholu, powodują tylko zaostrzenie konfliktów.

Leczenie współuzależnienia – terapia dla partnera alkoholika

Terapia współuzależnienia opiera się na uświadomieniu osobie współuzależnionej mechanizmów choroby alkoholowej oraz nauce nowych, zdrowych sposobów radzenia sobie w tej trudnej sytuacji. Postępowanie z alkoholikiem, które prowadzi do podtrzymywania nałogu i rozwoju współuzależnienia, wynika często z niewiedzy na temat alkoholizmu. Zdarza się, że bliscy osoby uzależnionej od alkoholu usprawiedliwiają picie różnymi życiowymi trudnościami, jednocześnie wierząc, że alkoholik może przestać pić, jeżeli naprawdę tego zechce. Terapia współuzależnienie pozwala spojrzeć na problem z nowej perspektywy oraz zacząć traktować alkoholizm jako chorobę. Osoba współuzależniona dowiaduje się o obecnie stosowanych metodach leczenia, a także etapach wychodzenia z nałogu. Ma szansę przejąć odpowiedzialność za swoje życie, wyznaczając alkoholikowi zdrowe granice.