LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Aleksandra Wróblewska

PSYCHOLOG, SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Opolskim w Opolu, a także Studium Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu uzyskując certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich bliskimi. Kieruję się indywidualnym podejściem do pacjenta. Dbam o warunki sprzyjające rozpoznawaniu problemów i poszukiwaniu ich rozwiązań. Wspieram w zastępowaniu destrukcyjnych form funkcjonowania zachowaniami bardziej przystosowawczymi.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy w poradniach leczenia uzależnień, stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień oraz oddziale dziennym terapii uzależnień.

CERTYFIKAT

Kadra Ośrodka Leczenia Uzależnień

Nasi terapeuci