LECZENIE...
ZACZNIJ JE Z NAMI ! W tym roku...miesiącu...

Porzuć nałóg, nim życie Ciebie porzuci!

Anna Jankowska

PEDAGOG OLIGOFRENOPEDAGOGIKA AUTYZM REWALIDACJA

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem i specjalistą uprawnionym do pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnymi intelektualnie.
W swoim zawodzie pracuję od 14 lat. Prowadzę terapię z dziećmi i młodzieżą, zarówno w normie rozwojowej oraz z osobami z deficytami rozwojowymi. Rozpoczynając pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Downa, porażeniem mózgowym nie wiem, jakie są jego indywidualne możliwości. Dlatego bardzo ważne jest dla mnie, aby wymagania dostosowywać do indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych dziecka, jakie występują w danym momencie. Pracuję nad całościowym rozwojem dziecka, określam słabe i mocne strony, kierunki współpracy, rozwijam zaburzone funkcje, proponuję ćwiczenia i zabawy dostosowane do możliwości konkretnego dziecka, prowadzę porady i konsultacje dla rodziców w zakresie problemów dotyczących opieki oraz postępowania z dzieckiem w sytuacjach zaburzeń zachowania, sensorycznych, treningu czystości, porozumiewania się, systemów komunikacji, jakie można wypracować z dzieckiem czy trening umiejętności społecznych.
Zajęcia oraz konsultacje prowadzę w oparciu o liczne kursy i szkolenia oraz wieloletnią praktykę w pracy z dziećmi.

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego:

CERTYFIKAT

Kadra Ośrodka Leczenia Uzależnień

Nasi terapeuci